Epiag Loket

Webová stránka značky: Epiag Loket
 

Loket je výrobce českého porcelánu. Továrna byla založena v roce 1816 bratry Evženem a Rudolfem Haidingrovými. Továrna spolupracovala s Vídeňskou porcelánkou, pro kterou dodávala materiál. Po roce 1828 se do podniku přidal bratr Vilém, který pro neshody později v roce 1840 odešel. Po krizi v letech 1816 - 1821 se továrna rychle rozvíjela a v letech 1829 - 1839 získala na pražských průmyslových výstavách významná ocenění. Po smrti původních majitelů pokračovali jejich dědicové. Ti v roce 1873 podnik prodali podnikatelům Springerovi a Oppenheimerovi. Pod touto firmou byl veden až do roku 1918, kdy se spojil s několika dalšími porcelánkami v koncern Epiag. Po roce 1945 byla továrna začleněna do Karlovarského porcelánu jako továrna Loket. V historii zde byly vyráběny kopie Míšně pod značkou "AR". Od počátku továrna označovala své produkty obrněnou paží s mečem směřujícím doleva modře pod glazurou 1817 - 1833. Pouze kusy malované ve Vídni v letech 1817 - 1818 byly malovány černě, zlatě nebo tmavofialově na glazuře. Ve 30. letech 19. století značila velké kusy tlačeným "Haidinger" nebo " Bruder Haidinger" a ostatní předměty tlačenou obrněnou paží s mečem. Firma Springer a Co. tuto značku užívá dál tak, že ji vložila do štítu, nad nímž umístila korunu. Po začlenění firmy do koncernu Epiag se na místě koruny užívá nápis Epiag.

Žádné produkty od výrobce Epiag Loket nebyly nalezeny....