Obchodní podmínky

Starožitnosti Rybáček Poděbrady

Ing. Zdeněk Rybáček

IČO 44501749

Revoluční 377/30, 
29001 Poděbrady III.

tel.: +420 603 466 788

mail: spravce@rantik.cz


Prodejna je dočasně uzavřena, funguje pouze výdejna zboží zakoupeného přes e-shop.

Při dodání našeho zboží je použit zvláštní režim DPH dle § 90 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Jedná se o použité zboží (starožitnosti, sběratelské, umělecké a designové předměty).

Doba trvání odpovědnosti za vady (záruka) je 12 měsíců.

Vystavení zboží v našem e-shopu považujte za výzvu k podávání nabídek a objednávku zboží za návrh na uzavření kupní smlouvy.
K uzavření kupní smlouvy dojde ve chvíli, kdy je objednávka kupujícího akceptována provozovatelem e-shopu.

Objednání zboží

Zboží objednávejte vložením zboží do nákupního košíku nebo nám pošlete e-mail na spravce@rantik.cz (uvádějte následující údaje: jméno a příjmení, titul, kontaktní adresu – ulici, čp., město, PSČ, telefonické a e-mailové spojení).
Na Vaši objednávku mailem odpovíme nejpozději do 3 pracovních dnů, většinou do druhého dne, e-mailem potvrdíme objednané zboží (výjimečně se může stát, že zboží nebude již skladem - dostupnost kontrolujeme vždy v neděli) a celkovou částku.
Objednání zboží je závazné.

CENY

Při dodání našeho zboží je použit zvláštní režim DPH dle §90 Zákona o DPH.
Ceny uvedené zde jsou konečné.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat Vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

Způsob platby

1) hotově – pro zboží si přijedete sami do Poděbrad.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. 
(Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. - EET pozastaveno)

2) dobírkou – zboží si necháte doručit naší dopravou, přepravní službou či Českou poštou a zaplatíte ho až při samotném převzetí - v současné době pouze pro naše stávající zákazníky. V případě nepřevzetí zboží jste povinen nám jako prodejci uhradit náklady spojené s odesláním zásilky - tedy vyskladnění, zabalení, odeslání a poštovné.

3) bankovním převodem – peníze za zboží převedete na náš účet (č. 670100-2213983126/6210) předem, následně Vám bude zboží odesláno po připsání peněz na náš účet max. do 3 pracovních dnů.

4) poštovní složenkou – platbu můžete provést i poštovní složenkou na náš účet předem.

Cena poštovného a balného

Předměty kulturní, umělecké nebo sběratelské hodnoty bez ohledu na jejich stáří a cenu; šperky, drahé kameny, drahé kovy a výrobky z nich a další obdobně cenné věci mohou být dle Poštovních podmínek obsahem poštovní zásilky - cenné psaní a cenný balík. Cenné psaní - ve speciálním bezpečnostním plastovém obalu prodávaném Českou poštou do velikosti formátu A4 s maximální hmotností 2 kg. Cenný balík - m
aximální hmotnost balíku je 10 kg, nejdelší strana nesmí přesahovat 100 cm. Ostatní předměty je nutno vyzvednout v Poděbradech. O dalších možnostech přepravy se informujte, prosím, předem.

Při dodání po ČR poštou účtujeme za cenný balík - 200 Kč, při nákupu malých předmětů za cenné psaní - 100 Kč
Při dodání do SR poštou účtujeme za cenný balík - 300 Kč, při nákupu malých předmětů za cenné psaní - 150 Kč. 

Děkujeme Vám. 

Při službě Křehké je příplatek 30 Kč (u zásilek do 10 kg, jejichž délka nepřesahuje 50 cm).

Při platbě předem za nákup nad 5000 Kč neúčtujeme v ČR žádné poštovné ani balné. Na poštovné a balné do zahraničí se informujte předem, děkujeme.

Doba dodání zboží

Dodací lhůta je 7 dní, většinou ale zboží odesíláme následující pracovní den po připsání peněz na náš účet či po obdržení objednávky (dobírka).
O odeslání zboží Vás budeme samozřejmě informovat.

Vrácení zboží – odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.“

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Ing. Zdeňka Rybáčka, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III., tel.: +420 603 466 788, e-mail: spravce@rantik.cz formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

 2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak a pokud nám tím nevzniknou další náklady. Jestliže jste zvolil(a) jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme Vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.“
„S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme, abychom provedli jeho kontrolu.“

2.2 a) Vrácení zboží
„Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů od odstoupení od smlouvy.“

b) Náklady spojené s navrácením zboží
„Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku."

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
„Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

„14denni lhůta nahrazuje takové vyzkoušení výrobku, jaké byste měl možnost provést jako zákazník na prodejně."

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III., e-mail: spravce@rantik.cz
 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

 

Reklamace

Prodávající ze zákona neodpovídá za vady, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v jeho místě podnikání - Revoluční 377/30, Poděbrady III., osobně nebo poštou. Vadné zboží je nutné prodávajícímu předat za účelem posouzení i odstranění vady vždy, není-li stanoven nebo dohodnut postup jiný. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Prodávající je v záruční době povinen přijmout vadnou věc do reklamace a o průběhu reklamace vystavit reklamační protokol. Ten musí být v písemné formě a musí obsahovat informace o tom, kdy a kde kupující reklamaci uplatnil (přesné datum zahájení reklamačního řízení a místo uplatnění reklamace), co je jejím obsahem - charakteristika vytýkané vady (popis stavu zboží v době uplatnění reklamace), jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje azpůsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. A dále potvrzení o způsobu vyřízení reklamacea době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 12 měsíců od převzetí použitého zboží. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. 

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR) 

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15 120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady představují souhrnné informační povinnosti v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”) ve prospěch subjektů údajů (třetích osob), které společnosti Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III., IČO 44501749 (dále jen „společnost“) jako správci údajů poskytují své osobní údaje.

Informace poskytované subjektům údajů se skládají z obecné části, tj. z informací, které jsou společně poskytované vůči všem třetím osobám, a ze specifických informací, které jsou uvedeny dále, podle povahy dané situace.

1. Obecné informace

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Ing. Zdeněk Rybáček

Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III.

tel.: +420 603 466 788

e-mail: spravce@rantik.cz

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): spravce@rantik.cz

Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky) na

 1. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)
 2. právo na opravu (článek 16 GDPR)
 3. právo na výmaz (článek 17 GDPR)
 4. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 5. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)
 6. právo vznést námitku (článek 21 GDPR)
 7. právo podat proti společnosti stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)


Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na výše uvedený kontakt.

Pokud je právním základem udělení souhlasu subjektu údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to stejným nebo stejně jednoduchým způsobem, jak jste souhlas dříve udělil, a společnost Vám toto umožní. U každého souhlasu budou uvedeny konkrétní nástroje, jak jej můžete odvolat, přičemž Vám tak bude umožněno i zasláním e-mailu na adresu kontaktní osoby, zpravidla té, která má na starosti danou akci.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

Společnost bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým).

2. Informace pro klienty společnosti, kteří jí poskytli své osobní údaje v rámci realizace obchodního vztahu viz níže

3. Informace pro adresáty obchodních sdělení viz níže

4. Informace pro žijící autory viz níže

 

ad 2. Informace pro klienty společnosti Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III., kteří jí poskytli své osobní údaje v rámci realizace obchodního vztahu, o zpracování jejich osobních údajů v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”).

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Ing. Zdeněk Rybáček

Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III.

tel.: +420 603 466 788

e-mail: spravce@rantik.cz

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): spravce@rantik.cz 

Účelem zpracování je uchování údajů klienta zjištěných na základě jeho identifikace a případné kontroly, jejichž důvodem je předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Rozsah údajů je dán příslušnými formuláři pro identifikaci a kontrolu klienta, které jsou přílohami ke Kupní smlouvě společnosti Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III.

Právním základem je plnění právní povinnosti. V případě, že klient odmítne poskytnout požadované osobní údaje na základě tohoto zákonného požadavku, nebude obchod uskutečněn.

Dalším příjemcem může být v rámci výkonu své činnosti Finanční analytický Úřad anebo Česká obchodní inspekce.

Uložení trvá

 1. po dobu 5 let, pokud je hodnota obchodu nižší jak 10 000 EUR, a v ostatních případech
 2. po dobu 10 let od uskutečnění obchodu. Po tuto dobu budou veškeré formuláře a další dokumenty získané na základě identifikace a případné kontroly uloženy ve složce k danému obchodu a v uzamykatelných skříních s omezeným přístupem (pouze příslušní zaměstnanci a příslušní členové orgánů společnosti). Společnost Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III. bude rovněž provádět kopie těchto dokumentů dle potřeby v rámci přesunů zboží mezi jeho provozovnami, které budou uloženy za obdobných podmínek. Po uplynutí této doby budou veškeré tyto dokumenty skartovány.


Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky) na

 1. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR),
 2. právo na opravu (článek 16 GDPR),
 3. právo na výmaz (článek 17 GDPR),
 4. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 5. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR),
 6. právo vznést námitku (článek 21 GDPR) a
 7. právo podat proti společnosti Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III. stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).


Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontakt podle odst. 2.

 

ad 3. Informace pro adresáty obchodních sdělení, kteří poskytli své kontaktní údaje společnosti Ing. Zdeněk Rybáček, o zpracování jejich osobních údajů v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”).

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Ing. Zdeněk Rybáček

Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III.

tel.: +420 603 466 788

e-mail: spravce@rantik.cz

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): spravce@rantik.cz

Účelem zpracování je informovat zájemce (adresáty obchodních sdělení) o různých akcích pořádaných nebo spolupořádaných společností Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III., o aukcích, výstavách, veletrzích, předmětech jejich sběratelského oboru a zájmu. Zpracovávají se kontaktní údaje v rozsahu jméno, příjmení, příp. titul (za účelem správného oslovení), e-mail, telefon a případně poštovní adresa.

Právním základem je souhlas subjektů údajů (tj. adresátů obchodních sdělení).

Uložení trvá po dobu platnosti souhlasu nebo po dobu aktuálnosti daných údajů (např. do jejich opravy). Pokud subjekt údajů souhlas odvolá, budou veškeré kontaktní údaje, které společnost Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III. nezpracovává z jiného důvodu (např. registrace dražitelů), nenávratně vymazány či anonymizovány.

Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky) na

 1. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR),
 2. právo na opravu (článek 16 GDPR),
 3. právo na výmaz (článek 17 GDPR),
 4. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),
 5. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR),
 6. právo vznést námitku (článek 21 GDPR) a
 7. právo podat proti společnosti Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III. stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR).

 

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontakt podle odst. 2.

Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to stejným nebo stejně jednoduchým způsobem, jak souhlas dříve udělil a společnost Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III. toto umožní.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které byly zpracovány mezi udělením souhlasu a jeho odvoláním.

Společnost Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III. bude po celou dobu udělení souhlasu disponovat důkazem o této skutečnosti (ať již písemným anebo elektronickým).

 

ad 4. Informace pro žijící autory, o zpracování jejich osobních údajů společností Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III., IČO 44501749  (dále jen „společnost“), a to v souladu se článkem 13 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen “GDPR”):

Totožnost a kontaktní údaje správce:

Ing. Zdeněk Rybáček

Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III.

tel.: +420 603 466 788

e-mail: spravce@rantik.cz

Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů (nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu článku 37 a násl. GDPR): spravce@rantik.cz

Účelem zpracování je tvorba databází, katalogů, popisů, reklamních letáků, odborné literatury, časopisů a dalších dokumentů, ve kterých se uvádí osobní údaje autorů uměleckých děl v rozsahu jméno a příjmení, rok narození, národnost, údaje o tvorbě (vystavování, ocenění, prodeje dalších děl, dosažené ceny) a rodinné vztahy (např. k jiným autorům). Ne vždy se uvádí veškeré údaje (záleží např. na dohodě mezi účastníky smluv nebo na zdrojích), přičemž první tři bývají pravidlem.

Právním základem je buď opatření před uzavřením smlouvy a následné plnění smluvních povinností, pokud se údaje o žijících autorech zpracovávají na základě dohody mezi ním a obchodníkem (např. při organizaci výstavy), anebo oprávněný zájem, a to v případech, kdy obchodník zpracovává jemu známé informace (z jiných zdrojů nebo přímo z uměleckého díla) o autorovi pro své potřeby podnikání. V případech získání osobních údajů z jiných zdrojů se použije článek 14 GDPR do té míry, že jsou tyto informace poskytovány žijícím autorům formou zveřejnění tohoto dokumentu na webu společnosti a nikoliv poskytováním každému subjektu údajů zvlášť, neboť by takové opatření vyžadovalo nepřiměřené úsilí s ohledem na jejich možný počet.

Osobní údaje jsou součástí výše uvedených tiskovin a jsou tak poskytovány široké veřejnosti (na webu, pro uchazeče aukcí, návštěvníky galerií, výstav apod.). Nikdo z těchto příjemců informací není zpracovatelem.

Doba uchování je neomezená vzhledem k tomu, že osobní údaje žijících autorů jsou součástí materiálů, které nepodléhají skartaci a uchovávají se do budoucna (zejména katalogy a literatura). Pokud si společnost vede své databáze autorů, tuto uchovává a průběžně upravuje po dobu své relevantní výdělečné činnosti.

Poučení: Subjekt údajů má právo za určitých okolností daných GDPR (tj. ne vždy u všech možností a ne vždy automaticky)

 1. přístup k jeho osobním údajům (článek 15 GDPR)
 2. právo na opravu (článek 16 GDPR)
 3. právo na výmaz (článek 17 GDPR)
 4. právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR)
 5. právo na přenositelnost (článek 20 GDPR)
 6. právo vznést námitku (článek 21 GDPR)
 7. právo podat proti společnosti Ing. Zdeněk Rybáček, Revoluční 377/30, 29001 Poděbrady III. stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů (článek 77 GDPR)

 

Pokud chcete využít některého z těchto práv (s výjimkou písm. g), obraťte se prosím za tímto účelem na kontaktní osobu podle odst. 2.

 

Platné puncovní značky
http://www.puncovniurad.cz/cz/znacky.aspx