Eichwald

Webová stránka značky: Eichwald
 

Bernard Bloch / Eichwald byl významný podnikatel v keramickém průmyslu, který založil známou porcelánku B. Bloch & Co., později přejmenovanou na Eichwald Porcelain and Stove Factory Bloch & Co (r. 1920). Roku 1869 koupil od rodiny Huffských podnik zaměřený na výrobu kameniny a fajáns, který se nacházel v tehdejším Hohensteinu, dnešním Unčíně. Podnik se vyznačoval produkcí bohatě zdobených výrobků s lesklou barevnou polevou (glazurou). Předměty uměleckého i užitného charakteru se vyvážely do celé monarchie. Jednalo se o kávové čajové soupravy v hnědém, zeleném, červeném nebo bronzovém zbarvení, ale i talíře, vázy či ozdobné dlaždice.

https://www.czechantik.cz/katalog-znacky/bernard-bloch-eichwald

Dubí u Teplic - Eichwald

  Vše začalo v roce 1866, kdy místní průmyslník Anton Tschinkel koupil od Floriana Waltera stavbu č. 55, na které původně stál mlýn a během následujícího desetiletí tu byla vystavěna manufaktura na výrobu majoliky a později i porcelánu. Z tohoto období jsou známy hlavně dózy na tabák a stolní kuřácké soupravy, často s plastickými motivy zvířat a žlutou hrubou glazurou. Někdy byly sošky zvířat dozdobovány i zvířecími žíněmi, jindy zas byl z našeho pohledu netradiční námět, jako v případěkuřáckého setu z Brooklynského muzea. Přestože byl Tschinkel zdatný podnikatel neustál krizi 80. let a roku 1885 se jeho podnik ocitl v konkurzu.

   O rok později firmu koupil O. C. Teichert Míšně a přejmenoval ji na "Filliale Eichwald der Meissner Ofen- und Porzellanfabrik". Právě tehdy byla zavedena výroba cibulového vzoru, kterým se zdejší výroba proslavila. Tento vzor, který vznikl v Míšni kolem roku 1740 podle orientálních předloh, používala i porcelánka v Kysiblu nebo firma Hutschenreuther

   Roku 1895 prosperující manufakturu koupil Bernhard Bloch, který již provozoval továrnu v tehdejším Hohensteinu, dnešním Unčíně. Pod názvem "Eichwalder Porzellan- und Ofenfabrik Bloch & Co Böhmen" ji provozoval až do roku 1938. V tomto období firma spolupracovala s členy Wiener Werkstätte Josefem Hoffmannem, Dagobertem Pechem a také s Gustavem Klimtem. Kromě porcelánu a figurální kameniny zavedl výrobu sideritových produktů, dlaždic a kachlí. Bernard Bloch rozvinul zde již zavedenou výrobu detailně zpracovaných figurálních dóz na tabák a dalších kuřáckých potřeb jako byly stojánky na dýmky či zápalky. Později zaznamenal velký úspěch se secesními keramickými obaly na květináče, figurálními nástolci, žardiniérami, vázami a mísami bohatými co do tvarosloví i barev. 

   Po Mnichovské dohodě byla továrna nuceně vykoupena firmou Dr. H Widera z německého Thuringenu a dále působila pod názvem "Porzellan Fabrik Dr. Widera Eichwald". Po válce byla továrna znárodněna a sloučena s dalšími porcelánkami pod "Duchcovský porcelán". Roku 1958 přešel Duchcovský porcelán pod n. p. Karlovarský porcelán. 

   Prvními značkami používanými pro porcelán byly znaky úlu a korunky tištěné v modré nebo zelené barvě. Keramické zboží bylo až do roku 1884 značeno vytlačeným jménem zakladatele A. Tschinkel nebo jen A.T.. Po roce 1886 byly zavedeny zvláštní značky pro cibulový porcelán - v oválu vypsané MEISSEN, zpravidla dole doplněné ještě hvězdičkou. Po roce 1895 se do značení dostaly iniciály nového majitele Bernarda Blocha a keramické zboží bylo zpočátku značeno vyrytým BB, později i vtlačeným EICHWALD, od roku 1918 přibyl někdy ještě nápis Made in Czechoslovakia nebo jen Czechoslovakia. Pro porcelán se používaly značky s korunkou, písmenem E (Eichwald) a iniciálami Bernarda Blocha v různých obměnách, většinou modře nebo zeleně tištěné. Po roce 1945 v tovární značce začalo používat písmeno D (Dubí) místo původního E (Eichwald).

zdrioj:http://www.praguedogantiques.com/cz/blog/entry/eichwald-dubi-u-teplic

 

Stránka 1 z 1 - 1 položek celkem